Serveis

 • Servei de metge/metgessa: Professional externa del centre, dependent del Sistema Sanitari Públic.
 • Servei d’infermera pròpia.
 • Podologia: Servei per part d’un/a professional extern del centre.
 • Perruqueria i manicura: Servei per part perruqueres externes del centre.
 • Bugaderia pròpia i arranjaments de roba.
 • Cuina central: àpats d’elaboració pròpia a la residència.
 • Servei de manteniment propi.
 • Atenció espiritual i religiosa: Per part de les Germanes.

 • Psicòloga pròpia:

La tasca del professional de la psicologia en un centre assistencial és fonamental per a la integració i acceptació del fet d’anar a viure a una residència.

Des d’una escolta activa i observació directa del desenvolupament de la resident, es marquen uns objectius per a tal de detectar possibles trastorns al llarg del temps.

També des de l’àrea de la psicologia es treballa l’estimulació cognitiva, en aquestes sessions es treballa diferents aspectes com: la memòria, el càlcul, l’orientació temporal, el llenguatge…

Els serveis de la Residència no es tanquen només a les residents, des del centre s’ha creat el “grup d’ajuda mútua”. Un espai on tots els familiars de les residents que ho desitgin poden participar-hi; s’hi realitzen sessions en grup, amb la psicòloga del centre per posar en comú neguits, angoixes, dubtes… i així trobar comprensió i suport per part d’altres familiars que han passat per situacions similars.


 • Animació sociocultural:

Durant l’any, el centre treballa des d’aquesta àrea per a tal d’estimular els aspectes funcionals, cognitius, emocionals i participatius de les residents. L’objectiu és fomentar la participació activa i potenciar les relacions socials entre les residents per a una millor qualitat de vida.

Algunes de les activitats són: tallers de cuina, memòria, manualitats, lectura, música…

I la seva distribució durant l’any són:

-Gener i febrer: Activitats relacionades amb els reis, i activitats relacionades amb el carnaval..

-Març i abril: Activitats de primavera, Setmana Santa i Sant Jordi.

-Maig: Preparació de l’estiu.

-Juny: Activitats relacionades amb la festivitat de Sant Joan.

-Juliol i Agost: Activitats d’estiu i de la Festa Major.

-Setembre: Activitats de tardor i verema.

-Octubre: Activitats de la Castanyada.

-Novembre: Activitats de preparació de l’hivern.

-Desembre: Activitats relacionades amb les festes de Nadal.

Des de l’àrea d’animació també es desenvolupen les festes a la residència i les sortides a fora del centre, cada any van canviant segons les possibilitats. Algunes de les més comunes són:

-Festa de carnaval.

-Festa de Sant Joan.

-Festa de la castanyada.

-Festes de Nadal.

-Festa de Sant Jordi i la Diada.

-Festa de família.

-Festa de la Mare Ràfols (5 de novembre)

-Sortida Festa de la Gent Gran a Vilafranca.

-Sortida per la Festa Major de Vilafranca.


 • Massatge terapèutic: A càrrec de la fisioterapeuta i/o les auxiliars qualificades.
 • Fisioterapeuta:

L’àrea de la fisioteràpia és essencial en el context d’una residència, és important comptar amb un/a professional per la recuperació i/o manteniment de les capacitats físiques i funcionals de les residents: dolor, caigudes, fractures, osteoporosi, problemes respiratoris, immobilitat, demències… La fisioteràpia intenta millorar la qualitat de vida de les residents. Tot seguit esmentem algunes de les seves actuacions:

-Mobilitzacions al llit, reeducació de la marxa, rehabilitació, teràpia grupal (gimnàstica, estiraments, jocs esportius…), consells en educació sanitària, etc.


 • Teràpia ocupacional:

Aquesta àrea avalua, per mitjà d’una professional, la capacitat de la persona per a exercir les activitats de la vida quotidiana i intervé quan  està en risc o danyada per qualsevol causa.

La Terapeuta Ocupacional utilitza activitats amb el propòsit d’ajudar la persona a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per a desenvolupar les tasques quotidianes  i aconseguir el màxim d’autonomia i integració.

Algunes de les activitats són: Musicoteràpia, taller de memòria, compartir anècdotes, repassar notícies, veure fotografies, manualitats, sortides i celebracions…


 • Treballadora social:

Les tasques desenvolupades per la treballadora social se centren en l’objectiu d’aconseguir el benestar i facilitar la integració de les residents a la vida del centre. Així com d’altres tasques que esmentem a continuació:

-Orientació del funcionament del centre per la família i la resident, programa d’activitats, resolució de conflictes, suport en sol·licituds administratives, programa d’activitats extra residencials, grup de lectura i conversa… entre d’altres.

 

Anuncis